Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gesprekken

Individueel

Soms is het voor een mens moeilijk om de uitweg te vinden uit een lastige situatie of toestand in het leven. Wij hebben dan de neiging in ons denken en voelen in een kringetje rond te draaien, al betreden paden steeds opnieuw te lopen. Vaak zijn die paden ingesleten door vele gebeurtenissen in ons leven; processen die soms wel 20 of 30 jaar duren. Het is dan heel moeilijk om op eigen kracht nieuwe gezichtspunten te vinden, of soms voor de hand liggende oplossingen te zien. 
Een ander mens die naar ons luistert, met ons meekijkt en denkt, kan dan vaak helpen om net die andere invalshoek te vinden, nét anders naar de dingen te kijken waardoor wij de uitweg uit de lastige momenten van het leven weer wel kunnen vinden. Als we zo iemand in onze omgeving kunnen vinden die daar de kwaliteiten en de tijd voor heeft, is dat prachtig. Maar dat is niet iedereen gegeven. Bovendien is het soms heel goed en juist verstandig om iemand te zoeken die niet in ons eigen sociale netwerk zit, iemand die buitenstaander is en daardoor objectiever naar onze situatie kan kijken.
Als u zo iemand zoekt zou ik wellicht iets voor u kunnen betekenen.
U vindt hier een aantal manieren waarop ik u verder zou kunnen helpen.
Mocht u vragen hebben na het lezen van deze pagina's, stel ze dan gerust via het vragen formulier.

Groepen

In de loop van de vele jaren dat ik gesprekken met mensen voer, blijkt telkens weer dat mensen last hebben van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Veel klachten op het werk, maar ook thuis in onze relatie, of in onze relatie met vrienden, familie of kinderen, ontstaan doordat er wrijvingen en problemen zijn met de andere mensen in onze omgeving. Door daar met elkaar naar te kijken en het te onderzoeken, kunnen veel van die problemen opgelost worden. Dat kan vaak doordat wij in de dialoog de ander net iets anders kunnen gaan zien (of de ander ons). Er net een ander begrip kan ontstaan.
En zeker als de relatie verstoord is, of die nu een man - vrouw is (of man - man of vrouw -vrouw zo u wilt), of bijvoorbeeld een onderdeel uit maakt van een werksituatie, is het soms heel handig als daar iemand anders een handje komt helpen om de dingen helder te maken. Zonder daarbij voor de ene of de andere partij te kiezen, maar gewoon helder maken waar het mis gaat opdat de betrokkenen de kans krijgen het voortaan anders te doen.
En dat anders doen is een proces dat tijd kost, waarbij wij de neiging hebben in onze oude gewoontes te vallen.
Daarom is het van belang dat er meerdere gesprekken plaats vinden én dat er met elkaar wordt terug gekeken of de beoogde veranderingen ook werkelijk geoefend worden.

Kosten

Voor de gesprekken hanteer ik de volgende tarieven:
Individuele gespreken: €75,-- per uur inclusief BTW
Relatiegesprekken: €50,-- per uur per persoon, inclusief BTW
Groepsgesprekken (teambuilding, team probleem-analyse) € 150,-- per uur exclusief BTW.