Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Communicatietherapie

Zoals ik op de pagina hiervoor al heb aangegeven gebruik ik verschillende technieken om mensen te helpen.
De Communicatietherapie is een al wat oudere stroming in de psychotherapie die veel inzicht heeft ontwikkeld over hoe communicatie tussen mensen verloopt en waar veel gemaakte fouten zitten. Daarnaast legt ze een verbinding tussen het contact maken met de ander en de onuitgesproken wereld van gevoelens en verwachtingen die ermee samenhangt.
De grondslag voor deze manier van werken is gelegd door een groep mensen onder leiding van Paul Watzlawick. Ik heb in de afgelopen 20 jaar veel met de inzichten die zij ontwikkeld hebben gewerkt.

De grondslag is dat geen mens met andere mensen omgaat zonder zijn eigen gevoelens, verwachtingen, begeerten, angsten, enzovoort mee te brengen in de ontmoeting met de ander. we brengen onze reactiepatronen, verwachtingen enzovoort mee en reageren daarom niet blanco, maar met allerlei vooraf opgedane ideeën in ons denken en voelen. De dingen die wij zeggen gaan gepaard met allerlei lichaamstaal. Dat gaat onbewust. Wij reageren erg sterk op die lichaamstaal, veel sterker dan op wat iemand zegt en op de manier waarop iets gezegd wordt. Veel conflicten tussen mensen, maar ook problemen in relaties of groepen hebben hun grondslag in deze ,vaak onbewuste, communicatiepatronen.

Ik kan helpen om iemand, of een groep mensen, bewust te maken van hoe zij zelf communiceren, maar ook hoe zij op iemand anders zijn communicatie reageren. Door inzicht te krijgen in de manier waarop je spreekt, wát je zegt, hóe je het zegt, welke gebaren je erbij maakt, wat je spreeksnelheid met je bericht doet enzovoort, ga je effectiever en helderder communiceren én ga je beter waarnemen wat de ander jou probeert duidelijk te maken. Door het ontwikkelen van dit inzicht en vaardigheid op dit gebied kan er veel voorkomen worden (en oud zeer genezen), relaties weer gezond gemaakt worden, teamwerk weer productief worden enzovoort.

Op verzoek kan ik ook groepstrainingen op dit gebied geven.