Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

NLP

Zoals ik op de pagina hiervoor al heb aangegeven, gebruik ik verschillende technieken om mensen te helpen.
In de gesprekstherapie wordt allereerst gewerkt aan het helder maken van wat de centrale problemen zijn, waarom iemand hulp vraagt. Daarna wordt in overleg gezocht naar de juiste werkvormen om de problemen aan te pakken. Die werkvormen zijn zeer divers. Hieronder een uitleg over de middelen die ik gebruik om mensen verder te helpen uit de NLP.

De Neuro Linguïstische Programmering is een relatief nieuwe vorm van therapie die snel aan populariteit wint. Vooral in het bedrijfsleven wordt hij veel gebruikt 
Ze is ontstaan in Amerika waar een aantal mensen ontdekten dat sommige therapeuten veel meer resultaat behalen dan anderen. Ze zijn gaan onderzoeken hoe dat nu kwam en ontdekten dat dat lag aan de manier waarop zij met hun patiënten communiceerden. Die manier van communiceren bleek overeen te komen met de inzichten van de Amerikaanse taalwetenschapper Chomsky én de inzichten van Alfred Korzybski (zie cognitieve therapie). Chomsky ontdekte dat er vaste structuren zijn in de taal (dat geldt voor elke taal ter wereld). Die vaste structuren vertellen heel veel over hoe de mens, die deze taal gebruikt, denkt en voelt. Ook komen er vaste patronen in voor. Door heel goed te luisteren én te kijken hoe iemand communiceert, kan er veel geleerd worden over de achterliggende gedachten en gevoelens waar de ander zich vaak niet van bewust is. 
Binnen de NLP zijn er vele technieken ontwikkeld om iemands communicatiepatronen, en daarmee zijn actief handelen in de relatie tot de ander, te ontdekken en te veranderen, zodat een mens zich meer bewust wordt van hoe en wat hij doet.

Er kleven ook nadelen aan de NLP. Doordat het een verzameling snel werkende technieken is, bestaat het risico dat dingen worden toegedekt en het onderliggende probleem niet wordt opgelost, waardoor het op lange termijn alsnog, op een ander plek in andere vorm, problemen gaat opleveren. Daarnaast kan het zijn dat door het veranderen van iemands gedrag, angsten enzovoort door middel van een makkelijke techniek, iemand niet de kans krijgt iets te leren, iets te ontwikkelen aan het oplossen van zijn of haar probleem. Ik zie dat als het beperken van iemands vrijheid.

Ik gebruik een deel van de NLP met mensen om zich bewust te laten worden van de wijze waarop ze communiceren en welke dieper liggende gedachten en gevoelens daaronder liggen. Daardoor kan iemand beter inzicht krijgen in de opbouw van zijn of haar eigen manier van interactie met de rest van de wereld, en inzicht krijgen in zijn of haar eigen beweegredenen om dingen wel of niet te doen, angsten beperkingen enzovoort. Als dat inzicht is ontstaan, kan er in vrijheid gekozen worden de dingen anders te gaan doen.