Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Het consult

Om zo'n helder mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en uw toestand is het nodig dat ik met u een gesprek heb dat één tot anderhalf uur duurt (het eerste consult kan tot twee uur duren). In dit gesprek probeer ik een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in al uw klachten, eigenaardigheden én uw ziektegeschiedenis.
 Niet alleen dat waarvoor u mij bezoekt, wordt uitgebreid besproken, maar ook alle kleinere klachten evenals angsten, irritaties eigenaardigheden, leefgewoonten, eetgewoonten, slaappatroon enzovoort. Niet alleen de klachten zelf, maar ook waar worden de klachten beter van, of waardoor verergeren ze, of ontstaan ze, hoe lang bestaan ze al, wat is de mogelijke oorzaak, wat is er aan vooraf gegaan, de ziektegeschiedenis, familiekwalen enzovoort komen aan bod.
Op die manier krijgt ik een inzicht in wie ik voor mij heb en hoe uw ziektepatroon zich in de loop van de jaren ontwikkeld heeft tot op dit punt.

Aan het einde van dat consult krijgt u een geneesmiddel mee, of ik moet eerst nog wat uitzoekwerk doen alvorens ik u een geneesmiddelvoorschrift kan doen. In dat laatste geval wordt het geneesmiddel opgestuurd. 
Na 5 tot 6 weken (de gemiddelde werkingsduur van een geneesmiddel) vindt er een vervolgconsult plaats. Wij hebben dan opnieuw een gesprek om te zien hoe het middel gewerkt heeft en of alle klachten al opgelost zijn of niet. Zo niet dan gaan we kijken wat dan de volgende stap moet zijn. Afhankelijk van de klachten kan een behandeling zo ongeveer tussen een half jaar en vijf jaar duren. Hoe ernstiger en hoe langer de klachten (of de geschiedenis van klachten) bestaan, hoe langer de behandeling over het algemeen duurt. Er zijn echter uitzonderingen. Soms blijkt het eerste middel zo juist gekozen dat alle klachten verdwijnen. Maar soms ook is de verstoring van de gezondheid zo fundamenteel dat niet alle kwalen overgaan.