Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Inleiding

Wanneer u bij mij in behandeling gaat om van uw klachten te genezen, vangt dat proces aan met een eerste consult. Dat eerste consult duurt anderhalf tot twee uur. 
Daarin tracht ik een zo compleet mogelijk beeld op te bouwen van al uw klachten, eigenaardigheden, bijzondere gebeurtenissen en levensomstandigheden en daarbij kijk ik naar de fysieke, de energetische, de mentale en de emotionele aspecten - kortom, ik probeer een beeld te krijgen van de gehele mens. Daarbij heb ik ook aandacht voor de kwaliteiten en vaardigheden van diegene die tegenovermij zit. Omdat ook die aspecten vertellen wie die mens is en welk geneesmiddel bij die mens zou kunnen passen.
Op grond van het zo opgebouwde totaalbeeld zoek ik, met behulp van het Repertorium en Materia Medica (zie voor een uitleg daarover onder: Wat is homeopathie ) een geneesmiddel dat uw specifieke situatie, klachten, enzovoort, zo dicht mogelijk benadert. Afhankelijk van uw situatie neemt u dat geneesmiddel in, in een frequentie die kan variëren tussen elke dag en eens in de veertien dagen. Zo'n geneesmiddel kan (zelfs bij éénmalige inname) tussen vier weken tot drie maanden werken. 
Soms is één inname genoeg om alle klachten en symptomen te doen verdwijnen, vaak zijn echter meerdere consulten en geneesmiddelen, en meerdere innames, noodzakelijk.

Normaal gesproken wordt er na 4 tot 6 weken een vervolgafspraak gemaakt. Deze vervolgconsulten duren meestal tussen een uur en anderhalf uur en vinden in een frequentie van ± 5-6 weken plaats. Naarmate de behandeling vordert en resultaat geeft, worden de tussenpozen tussen twee consulten langer.

Afhankelijk o.a. van de ernst van de klachten, de tijd die er verstreken is sinds de ziekte zich voor het eerst openbaarde en de ingrepen die er tussentijds gedaan zijn, duurt een genezingsproces van enkele weken tot een aantal jaren. 

Op deze wijze gaan genezer en patiënt een weg van regelmatige gesprekken waarbij steeds wordt gekeken naar het actuele beeld en hoe zich dat verhoudt tot de oorspronkelijke klacht(en). Zo worden stappen gezet op weg naar gezondheid.
Of iemand volledig zal genezen is o.a. afhankelijk van de ernst van de ziekte en of er definitieve schade aan lichaamsdelen is of niet. Als bijvoorbeeld iemands amandelen geknipt zijn (die een onderdeel vormen van het afweersysteem van de keel) is vaak volledig herstel van hooikoorts of luchtwegallergieën niet meer mogelijk, omdat het weefsel waar het ziekteproces zijn oorsprong vindt, niet meer bestaat.

Zoals al eerder vermeld, is iemand met een chronische klacht niet zomaar genezen. Vaak kost dat veel tijd. Gemiddeld duurt een behandeling bij een homeopaat, afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, tussen de 1 en 3 jaar.

In mijn praktijk zijn er een flink aantal patiënten die deze weg gegaan zijn en na het genezingsproces nog 1 of 2 maal per jaar terug komen als er bijvoorbeeld acuut iets aan de hand is. Ik word dan een soort vervanger van de huisarts.

Als u wilt weten wat de behandeling kost kijk dan onder: wat kost de behandeling.