Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Soorten homeopathie

Soorten homeopathie.

De homeopaten die werken volgens de manier die Hahnemann heeft aangegeven, worden klassiek homeopaten genoemd.
Er zijn ook klinisch homeopaten. Zij gaan voor een groot deel te werk als reguliere artsen, maar gebruiken deels homeopathische middelen i.p.v. chemische medicijnen en technische oplossingen. Daarnaast zijn er nog complex-homeopaten. Zij werken met mengsels van verschillende homeopathische geneesmiddelen. Dat zijn vaak de middelen die één of meer symptomen gemeenschappelijk hebben (zoals bijvoorbeeld neusverkoudheidssymptomen bij Allium Cepa (ui) en Eupharsia (ogentroost)). De gedachte erachter is dat er altijd één of meer middelen zullen zijn die passen. Dit soort complexmiddelen vindt u vaak bij drogisten en reformhuizen. De idee dat ze ongevaarlijk zijn, is zeker bij langdurig gebruik, onjuist. Homeopathische middelen hebben altijd een diepe werking op het menselijk organisme. De klassieke homeopathie wijst beide andere vormen als onjuiste uitvoering van de homeopathie af. 
Zoals boven aangegeven, dient de totale mens beschouwd te worden om met de juiste middelen in enkelvoudige vorm in éénmalige inname tot verbetering van klachten te komen.

Er zijn tegenwoordig homeopaten die zich klassiek homeopaat noemen maar volgens een geheel andere methode werken en meerdere middelen tegelijk voorschrijven.
Erg verwarrend voor de patiënten om te zien wie wat doet en waarom. Voor alle duidelijkheid: de klassiek homeopaat die werkt volgens de methode, zoals die door grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann is ontwikkeld, schrijft steeds één geneesmiddel voor dat gedurende langere tijd wordt ingenomen.