Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Wat is homeopathie

Homeopathie is een weg tot gezondheid die tot ontwikkeling is gebracht door Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Na de dood van Hahnemann is de homeopathie als geneeskunst door vele duizenden homeopaten verder ontwikkeld en uitgebreid. Zie voor een zeer interessant en uitgebreid beeld van de ontdekking en de geschiedenis tot heden van de homeopathie op de pagina: geschiedenis van de homeopathie.

De homeopathie is een geneeswijze die berust op een aantal totaal andere basisprincipes en ontdekkingen dan die van de geneeskunst zoals uw huisarts of specialist dat aan de universiteit geleerd heeft. Dit komt omdat het uitgangspunt van de homeopathie totaal anders is. De homeopathie is gebaseerd op emperie (ervaring en waarneming) en niet op bijvoorbeeld dubbelblind onderzoek zoals de gewone wetenschap. Daarnaast is het een individuele geneeskunst in tegenstelling tot de universitaire geneeskunst die gebaseerd is op de grote gemene deler. Ik zal dit nader toelichten.

De gewone geneeskunde is gebaseerd op natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt in grote lijn de volgende weg gevolgd: er is en probleem dat zich bij en grote groep mensen voordoet, laten we zeggen: astma. Dan wordt er onderzocht wat er bij die mensen in het slijmvlies van de longen gebeurd. Vervolgens wordt er gezocht naar een stof die dat proces kan beïnvloeden om de klachten te doen verdwijnen. Dat stofje wordt dan verwerkt in een medicijn. Als er niet veel mensen aan een aandoening lijden maar alleen maar een paar, wordt er geen onderzoek gedaan en geen medicijn ontwikkeld. Wanneer iemand met de onderzochte klachten bij de huisarts komt, stelt deze aan de hand van de symptomen en soms bloedonderzoek e.d. vast, binnen welke definitie van ziekten de klachten passen en daaruit volgt een diagnose. Let wel, dit is de grote lijn, soms is er meer onderzoek nodig. Uit die diagnose volgt een medicijnvoorschrift.

In de homeopathie werkt dat totaal anders. Daarin gaan we aan de hand van de symptomen en klachten én de volgorde waarin die in de loop van het leven verschenen zijn, een totaalbeeld opbouwen. Daarbij wordt naar alle aspecten van het mensenleven gekeken: het puur lichamelijk, de mate van energie, de processen in uw lichaam, de gevoelens en emoties, de manier van waarnemen en denken, de angsten en moeite in het leven, de levensloop, bijzondere gebeurtenissen, ongelukken, ziektes  enzovoort. Er vind niet of nauwelijks lichamelijk onderzoek plaats (indien dat toch nodig mocht blijken, maken we daarbij gebruik van de mogelijkheden die de gezondheidszorg ons biedt). Het totaalbeeld dat daaruit ontstaat, vormt de basis voor het voorschrift van een homeopathisch geneesmiddel. Van dat homeopathische geneesmiddel (en daarvan bestaan er meer dan 4000) zijn er soms duizenden symptomen bekend of soms maar een paar honderd (bijvoorbeeld het geneesmiddel Sulphur kent er 16000). Hoe meer symptomen er bekend zijn, hoe groter de kans dat het geneesmiddel van toepassing kan zijn op een bepaald iemand. De keuze van het geneesmiddel is puur individueel. 
Het zou kunnen zijn dat er zich in korte tijd twee patiënten melden met dezelfde medische diagnose maar die allebei een totaal andere variatie aan klachten hebben, waardoor ze elk een ander geneesmiddel nodig hebben.
Er kan dus geen dubbel blind onderzoek gedaan worden omdat de geneesmiddelkeuze absoluut op basis van individuele klachten plaatsvind.

Om deze weg met een patiënt te kunnen wandelen moet de homeopaat de basisprincipes van de homeopathie door en door kennen. Ik zet ze hieronder op een rijtje. in het menu hierboven kunt u over die onderdelen van de homeopathie meer informatie vinden (of op de onderwerpen klikken dan gaat u gelijk naar de betreffende pagina).