Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Kinkhoest

De laatste jaren zijn er, ondanks de vaccinaties, met toenemende mate kinderen in mijn praktijk met kinkhoest. Ouder stellen mij dan vragen over hoe dat kan, wat kinkhoest is, of het gevaarlijk is én hoe daarmee om te gaan. 
Het valt mij op dat ouders, die hun kindje om wat voor reden dan ook niet hebben laten vaccineren, in het algemeen te maken krijgen met veel weerstand en onbegrip vanuit hun omgeving, van huisartsen en consultatiebureauartsen.
En dit terwijl kinkhoest op zich een onschuldige kinderziekte is. Alleen voor zuigelingen kan het gevaarlijk zijn. 
Ouders die vragen hebben over het verloop van de ziekte, krijgen vaak geen antwoorden bij de geneeskundigen. 
Als je kindje dan kinkhoest krijgt (ook veel ingeënte kinderen krijgen het), is dat een zorgelijke periode. Mensen die een principiële keuze hebben gemaakt om niet te vaccineren, hebben daar vaak lang en goed over nagedacht en een weloverwogen beslissing gemaakt. Zij weten vaak wel hoe de ziekte verloopt maar mensen die ter goeder trouw gevaccineerd hebben verwachten niet dat hun kind kinkhoest krijgt. Als dan kinkhoest zich aandient, bij één of meerdere kinderen uit een dergelijk gezin, maken ouders zich vaak zorgen. De Ziekte wordt dan vaak niet herkend, ook niet door de huisarts. Hier vindt u informatie over de ziekte, hoe ermee om te gaan én wat een homeopaat voor u kan doen.

Algemene informatie

Kinkhoest is een infectieziekte van de bovenste luchtwegen. De medische term voor kinkhoest is pertussis.
Als het kind ergens een zwakte in het afweersysteem heeft, kan het gevoelig zijn voor de verwekker van de symptomen die wij kennen als de ziekte kinkhoest. De kinkhoest gaat gepaard met de aanwezigheid van de bacterie Bordetella Pertussis. Besmetting vindt plaats via vochtdruppeltjes uit de neus of mond van iemand die kinkhoest bij zich heeft en wordt door de lucht verspreiden na hoesten of niezen. Indien iemand besmet wordt en het afweersysteem niet in staat is de bacterie te overwinnen zal de bacterie zich vermenigvuldigen en via de slijmvliezen doordringen tot in de bloedbaan.

Incubatietijd

Na één tot drie weken ontstaat er een soort verkoudheid. Vanaf het begin van die verkoudheid tot ongeveer vier weken daarna kan de bacterie op anderen worden overdragen. De ziekte is dus al besmettelijk voordat de kenmerkende hoestbuien optreden.

Symptomen en verloop van de ziekte

Kinkhoest begint dus met een verkoudheid, niezen, lichte koorts en prikkelhoest. Na ± twee weken later ontstaan er hevige, plotseling opkomende hoestbuien die vaak eindigen met een lange gierende inademing. Er wordt helder, taai slijm opgehoest, soms gepaard gaand met kokhalzen en overgeven. Kinderen jonger dan een jaar kunnen door de hoestaanval benauwd worden en blauw aanlopen (daar ligt het grote gevaar van kinkhoest op jonge leeftijd - De hoestbuien zijn uitputtend, waardoor bij baby’s de kracht om te drinken kan afnemen). Na enkele weken worden de hoestbuien minder heftig. Toch kan het hoesten vaak drie tot vier maanden duren. Vroeger werd het vaak de 100 dagen ziekte genoemd omdat de ziekte gedurende 6 weken langzaam toenam en vervolgens gedurende 6 weken weer langzaam afnam. 
Zowel kinderen als volwassenen kunnen kinkhoest krijgen, maar het komt voornamelijk voor bij kinderen. Het is zeer besmettelijk, geeft vaak complicaties en kan bij zuigelingen dodelijk zijn. 
Een kind dat kinkhoest heeft doorgemaakt, is daarna langdurig tegen de ziekte beschermd.dit komt omdat er in het afweersysteem geheugencellen worden gemaakt die onmiddellijk reageren op hernieuwde infectie. doordat de bacterie zich in de loop van de tijd veranderd wordt hij niet meer herkend en kan men d ziekte opnieuw krijgen.
Mensen die op natuurlijke wijze afweerstoffen maken zijn veel langer beschermd dan mensen die de afweerstoffen via vaccinatie krijgen.

Complicaties en minder voorkomende symptomen
 

Behalve de hoestaanvallen kunnen ernstige complicaties optreden zoals zuurstoftekort, longontsteking, klaplong, middenoorontsteking en hersenweefselontsteking. Die complicaties treden bijna altijd op bij kinderen die al verzwakt waren voordat de kinkhoest er was.
Bij zeer jonge kinderen (7 maanden en jonger) kan de ziekte dodelijk zijn, omdat de longen nog niet krachtig genoeg zijn om de hoestprikkels te verdragen. Gelukkig krijgen kinderen tijdens de zwangerschap afweerstoffen tegen de kinkhoest mee van de moeder. De voorwaarde is natuurlijk wel dat moeder die afweerstoffen dan wel zelf heeft.  Die afweerstoffen van moeder wroden gedurende het eerste levensjaar langzaam afgebroken. Indien het kind moedermelk krijgt wordt die afweer (en voor veel andere ziekten) steeds vernieuwd omdat de afweerstoffen met de moedermelk meekomen. 
Krijgt een zo jong kindje toch kinkhoest dan is het mogelijk dat er blijvende schade aan longen of hersenweefsel optreden als gevolg van de complicaties. 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, de verschijnselen en een lichamelijk onderzoek. Tevens kan het bloed onderzocht worden om de diagnose te bevestigen. 
Als de gebruikelijke symptomen ontbreken, is kinkhoest moeilijk vast te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de ziekte vaak niet onderkend wordt (wat vaak het geval is bij kinderen die wel gevaccineerd zijn - er ontstaat dan een vaag hoestbeeld dat lijkt op kinkhoest maar zich niet ontwikkeld volgens het normale verloop). 
Wanneer een volwassene een acute aandoening aan de luchtwegen heeft en al meer dan twee weken hoest, moet altijd rekening worden gehouden met kinkhoest. 

Hulpmiddelen en behandeling

Kinderen worden in Nederland in het eerste levensjaar vier keer tegen kinkhoest ingeënt, de eerste keer als ze twee maanden zijn. De inenting geeft een redelijke maar zeker geen volledige bescherming gedurende vier tot vijf jaar. Als een kind dat is ingeënt toch kinkhoest krijgt, verloopt de ziekte vaak milder, maar heeft het risico langer te duren (soms wel 2 jaar). 
Vooral kinderen onder de achttien maanden moeten goed in de gaten worden gehouden, omdat ze tijdens een hoestbui soms een tijdelijke ademstilstand kunnen hebben. Kinderen die ernstig ziek zijn, moeten soms in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar worden ze in een zuurstoftent gelegd met een hoge vochtigheidsgraad. Als de patiënt zulke zware hoestbuien heeft dat hij niet goed kan drinken en overgeeft kan het zijn dat hij of zij niet genoeg vocht binnenkrijgt, dan krijgt iemand een infuus met vocht.
Antibiotica, hoestdranken, slijmoplossende en hoestonderdrukkende middelen hebben in de regel weinig zin. De hoestbuien worden er niet minder door en de kinkhoestperiode duurt even lang. Alleen indien er in het gezin zwangere vrouwen en baby’s (onder één jaar) aanwezig zijn, wordt wel overwogen het hele gezin antibiotica te geven om besmetting van de baby te voorkomen.
De kinkhoestbacterie wordt echter, net als veel andere bacteriën, in toenemende mate resistent tegen antibiotica.

Wat kunt u zelf doen?

Kinkhoest gaat vanzelf over, al duren de hoestaanvallen vaak maanden. Rust kan ervoor zorgen dat minder hoestaanvallen optreden. Op het moment dat kinkhoest wordt herkend, is de meest besmettelijke periode al verstreken en heeft besmetting van anderen meestal al plaatsgevonden. Het heeft dus daarom geen zin een kind met kinkhoest thuis te houden. Het mag gerust naar school. Wel is het zinvol om het op school te melden, zodat andere ouders gewaarschuwd zijn en eventuele kinkhoest bij hun kind kunnen herkennen. Wel kan het zijn dat het kind van het hoesten moe wordt en meer rust nodig heeft. Dat is een goede reden om kinderen bijvoorbeeld halve dagen naar school te laten gaan.
Als het kind regelmatig moet overgeven van het hoesten is het zaak erop te letten dat het kind voldoende drinkt. Warmte thee (met een schepje honing) verzacht vaak de hoestprikkel. 

Omdat baby’s nog niet (volledig) tegen kinkhoest zijn ingeënt, moeten vrouwen die meer dan 34 weken zwanger zijn en baby’s jonger dan één jaar proberen besmetting te voorkomen. Als er kans is op besmetting is het raadzaam contact met de huisarts op te nemen.

Wat kan een homeopaat doen?

Of u nu bewust hebt gekozen om niet te vaccineren, of uw kindje krijgt onverhoopt ondanks de vaccinatie kinkhoest: als het proces eenmaal de eerste fase voorbij is, kan de huisarts weinig doen om het verdere verloop van de ziekte te beïnvloeden. Toch is het goed om regelmatig contact te houden met uw huisarts en hem/haar het verloop van de ziekte te laten volgen e om eventuele complicaties voor te zijn.

Kinkhoest is voor het kind dat het treft een ware uitputtingsslag en daarin liggen behoorlijke risico’s verscholen (zie complicaties), vooral bij kinderen jonger dan 6 maanden. Maar ook voor ouders is deze periode een ware uitputtingsslag, vanwege de vele nachtelijke hoestaanvallen, die vaak eindigen met overgeven.

Homeopathische behandeling

Ook bij deze ziekte bestudeer ik het gehele ziekteproces in combinatie met de individuele reactie van het betreffende kind. Ik kies dus een geneesmiddel (of meerdere geneesmiddelen na elkaar) die precies passen bij de situatie van het individuele kind. Het kan dus zijn dat 2 kinderen uit één gezin, totaal verschillende geneesmiddel krijgen voorgeschreven, homeopathie is maatwerk! Er volgt een vrij intensieve behandeling met verschillende medicijnen die na elkaar worden gegeven aan het kind. De geneesmiddelen zijn in water opgelost en worden door het kind moeiteloos ingenomen. Regelmatig moet de geneesmiddelkeuze bijgesteld worden en er vindt regelmatig telefonisch overleg plaats tussen de ouders en mij.  

Al heel vaak heb ik gezien, hoe kinderen sneller opknappen, makkelijker en sneller door de zware hoestperiode heenkomen als ze eenmaal passende homeopathische geneesmiddelen hebben gekregen. Homeopathische behandeling zorgt er voor dat het gehele proces veel milder verloopt, met minder kans op complicaties, minder hoestaanvallen, minder intensieve hoestbuien, minder slijm, minder overgeven (vaak stopt dat snel) en minder uitputting. Vaak worden kinderen bang voor de aanvallen en worden bijvoorbeeld angstig om naar bed te gaan, omdat ze weten dat het daar gaat gebeuren. Door een passend homeopathisch geneesmiddel zie je het kind weer ontspannen en de angst verminderen.

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt over kinkhoest in het algemeen, of over homeopathische behandeling van kinkhoest, mag u altijd contact met mij opnemen.