Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gedachten over......

Zo af en toe kom ik dingen tegen, valt iets mij op en schrijf ik daar een artikeltje over. Ik hoop dat het u insprireert.


De definitie van gezondheid en vrijheid van keuze 21-12-2014

Al vele jaren definieert de WHO gezondheid als

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken."

Die definitie houdt in dat misschien wel 90% van de mensen in de wereld niet gezond zou zijn én dus hulp of medicijnen nodig zou hebben. al vele jaren vind ik dat die definitie niet klopt en formuleer een geheel andere...... Onderzoeker Machteld Huber komt nu met een resultaat dat dicht bij mijn definitie komt en veel meer laat zien dat ziekte en gezondheid in elkaars verlengde liggen...

Machteld lat in haar onderzoek zien dat de definitie, waarschijnlijk onbedoeld, zorgt voor medicalisering. 95% van het zorgbudget gaat naar bestrijding van ziekte en maar 5% naar verhoging van de levenskwaliteit en preventie. Machteld Huber:

Naast een ziekte kan iemand nog een hele portie gezondheid hebben en een goede kwaliteit van leven ervaren’, stelt Huber. ‘Vermogens als veerkracht (resilience) en het kunnen voeren van een eigen regie, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren.’ 

door de focus te verschuiven naar wat iemand nog wel kan ondanks ziekte of handicap ga je anders kijken en kan het beleidmakers stimuleren om andere keuzes te maken die meer in het belang van het individu zijn denkt zij. Zij stelt dan ook voor de definitie te veranderen in: 

Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Hoewel ik hem veel beter vind dan die van de WHO heeft ook deze definitie wat scherpe kantjes. Want wat is regie voeren en kan iedereen dat? Ik heb een aantal mensen m,et het syndroom van down in mijn praktijk. Dat syndroom beperkt de mogelijkheden om regie te voeren maar zijn ze dan ziek? Dat is de vraag. Het is een oude discussie of mensen met een verstandelijke beperking nu ziek zijn of niet. Ik denk van niet. Want als ze griep krijgen of een ontsteking zijn ze net zo ziek als wij mensen zonder de beperking.

Ik ben ooit voor mijn studenten bezig geweest met een andere definitie van gezondheid en ben na lang denken en praten met anderen tot de werkdefinitie gekomen:

Gezondheid is het vermogen tot adequaat reageren op de dingen die iemand tegenkomt in het leven. waarbij adequaat inhoudt dat het gaat of iemand een werkbare oplossing vind die past bij zijn of haar levensomstandigheden en vermogens.

Ik ben mij ervan bewust dat ook deze definitie mogelijk niet alles dekt maar heb hem de afgelopen 15 jaar heel werkbaar bevonden. Het laat immers de mogelijkheid open dat mijn "down" vrienden hun eigen oplossingen kunnen bedenken voor de dingen die zijn tegenkomen in het leven. Dat zijn misschien niet mijn of uw oplossingen maar zolang ze geen gevaar opleveren voor die mensen zelf en hun omgeving zou die vrijheid er moeten zijn. Net als wij hebben ze denk ik het recht om vergissingen te maken. Immers van onze vergissingen leren we het meest.

Zo geld het ook voor al die mensen met een of andere ernstige chronische ziekte. zij moeten de vrijheid behouden die antwoorden te formuleren die zij kunnen formuleren. wie zijn wij (of ben ik) om iemand te vertellen wat hij wel of niet moet doen. Wat ik wel kan doen is mijn kennis en inzicht in dienst stellen van die mensen. zodat zij een genuanceerder of ander beeld kunnen ontwikkelen en beslissen wat voor hen juist is. Ja regie voeren. Dus ik ben het ermee eens Machteld, goeie definitie. Wat mij betreft mag hij nog iets genuanceerder. En met die definitie in de hand is het duidelijk dat onze eerste kamer onlangs een juiste keuze gemaakt heeft. Het adequate antwoord komt alleen als de individuele mens de vrijheid heeft om zelf te kiezen welke genezer voor hem of haar de juiste mens is om een weg te gaan naar meer gezondheid. Een ziektekostenverzekeraar is een economisch en op winst gerichte onderneming. die zou zich niet moeten mogen bemoeien met uw of mijn keuze wannerr ik op zoek ben naar iemand die mij kan helpen gezonder te worden.

Ik wens u veel vrijheid in uw keuzes en zo gezond mogelijk 2015 toe.

Franc

Laatst vernieuwd: 21-12-2014

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar