Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gedachten over......

Zo af en toe kom ik dingen tegen, valt iets mij op en schrijf ik daar een artikeltje over. Ik hoop dat het u insprireert.


Dubbel blind onderzoek naar effectiviteit van Homeopathie bij depressie 11-06-2011

 

In Brazilië is een interessant onderzoek gedaan naar de effectiviteit van LM (Q) potenties van individueel gekozen geneesmiddelen bij depressie versus fluoxtine. En dat alles in een dubbel blind onderzoek. Wat er gebeurd is is dat een groep van 91 proefpersonen die leden aan milde tot ernstige depressie is tweeën verdeeld is waarvan de ene helft reguliere medicatie kreeg en de andere helft homeopathische geneesmiddelen kreeg voor geschreven volgens de regels der kunst: dus op basis van individuele symptomen werd een passend homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven. Ze kregen lm 2, 3 ,4 of nog hoger indien nodig.

In dat onderzoek bleek dat de homeopathische geneesmiddelen even effectief zijn als de antidepressiva. Op zich leuk, maar niet bemoedigend. Het zou, volgens ons homeopaten, zo moeten zijn dat de homeopathische geneesmiddelen beter hadden moeten scoren.....

Hoe kan dat nu. Als ik het onderzoek lees vallen er mij twee dingen op: ten eerste zijn er 8 van 48 patiënten die met homeopathie of een daarop lijkende placebo van de proef verwijderd omdat hun depressie erger werd! En dat is nu precies wat er kan gebeuren met een homeopathisch geneesmiddel: de zogenaamde beginverergering. En daar de proef over 8 weken liep hebben ze die verergering blijkbaar niet kunnen verhelpen. Mogelijk omdat er maar één homeopaat voor al die patiënten aan het werk was. En dat is gelijk mijn tweede punt. Één homeopaat voor een heel onderzoek is wel een smalle basis. Elk mens heeft zo zijn blinde vlekken en tekortkomingen.... dus mogelijk zit daar ook een factor.
Als er dus rekening gehouden was met de mogelijke begin verergeringen (die zeker ook met LM potenties plaats kunnen vinden, ondanks dat er in de literatuur vaak beweerd wordt dat dat niet zo is) dan is homeopathie waarschijnlijk zelfs effectiever dan de reguliere medicatie.

Verder vind ik het vreugdevol dat er pogingen gedaan worden in dit soort onderzoeken om aan te tonen dat homeopathie effectief is.

Hier is het oorspronkelijk artikel in PDF.

Laatst vernieuwd: 11-01-2012

Terug