Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gedachten over......

Zo af en toe kom ik dingen tegen, valt iets mij op en schrijf ik daar een artikeltje over. Ik hoop dat het u insprireert.


Patiënten die homeopatisch, antroposofisch of via acupunctuur behandeld worden zijn gezonder, leven langer. 19-08-2010

Ik wil u de resultaten van een leuk onderzoek niet onthouden. De onderzoekers Peter Kooreman en Erik Baars (beiden werkzaam aan de universiteit van Tilburg - de een werkzaam op de afdeling economie en de ander bij toegepaste wetenschap) naar de uitwerking van "alternatieve geneeswijzen" bij huisartsen die kennis hebben van die materie bij hun patiënten. Ze hebben gegevens in kaart gebracht van artsen die na hun studie geneeskunde zich verdiept hebben in antroposofische geneeskunde, homeopathie en acupunctuur.
zoals ze in de inleiding stellen: 

By definition, the effectiveness of complementary and alternative medicine has not been proven in clinical trials (e.g., Sing and Ernst, 2008).2 However, lack of proof of effectiveness is obviously not the same as proof of ineffectiveness.
 

Ze halen vervolgens een aantal voorbeelden en onderzoeken aan die laten zien dat acupunctuur en andere 'alternatieve" methodes wel degelijk, meer dan an het placebo effect kan worden toegeschreven, effect hebben.
Van de onderzochte artsen, 2000,  (en vergeleken met hun collega's die geen aanvullende studie hebben) waren er 2% die antroposofische geneeskunde gedaan hadden, 1% homeopathie en 1% acupunctuur. 
bij onderzoek van de gegevens van de verzekeringen (150.000 patiënten van 2006 tot en met 2009) bleek dat deze artsen een significant lagere sterfte hadden onder hun patiënten én minder kosten per patiënt hadden! De kosten waren lager vanwege minder ziekenhuis opnames en onderzoeken én lagere medicijnkosten. Waarbij in sommige gevallen de kosten wel #0% lager waren.
Bij onderzoek naar de buurten waarin de patiënten leefden bleek dat het niets met de sociaal-economische status te maken had (een veel gehoord argument dat de patiënten die voor "alternatieve geneeswijzen" kiezen beter opgeleid zouden zijn en gezonder zouden leven.- hoewel dat laatste een goede zaak zou zijn....). Waarschijnlijk gaat het om patiënten die uit zichzelf al minder behoefte aan geneesmiddelen hebben én om een zorgvuldiger onderzoek en voorschrijf gedrag van de artsen.

Wat hiervan te denken....?

Het lat in ieder geval zien dat de patiënten gezonder zijn, minder medicijnen en behandeling nodig hebben én langer leven. Hoezo niet effectief?
Vanuit het wetenschappelijk onderzoek hoeven we om verschillende redenen niet te verwachten dat er erkenning voor homeopathie komt:

  • Het paradigma (de wetenschappelijke grondslag en uitgangspunten) van het natuurwetenschappelijk onderzoek waar zowel de geneeskunde als de farmaceutische industrie zich op baseert is zo totaal anders dan dan dat van de homeopathie dat dat bijna haaks op elkaar staat. Met de methoden die vanuit dat paradigma ontstaan zijn  - zoals dubbel blind - is de homeopathie niet aan te toten. Simpel al omdat de homeopathie absoluut geïndividualiseerd is. Het voorschrift vind plaats op absoluut individuele klachten en symptomen. 20 mensen met griepverschijnselen kunnen in principe baat hebben bij 20 verschillende geneesmiddelen op basis van hun uniek klachten patroon. Daar is geen dubbel blind op los te laten.
  • Erg veel van het medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan in opdracht van de farmaceutische industrie, of er sterk door beïnvloed. Dit omdat ze belang hebben aan te tonen dat een bepaalde kwaal bestaat én dat de door hen geproduceerde medicijnen effectief zijn in het bestrijden van de symptomen. Daar is erg veel geld mee gemoeid (de farmaceutische industrie is de meest winstgevende op aarde!). Die zijn niet gebaad bij aantoonbaar goede resultaten van de effectiviteit van, bijna niets kostende, homeopathische geneesmiddelen of helemaal niets kostende, qua geneesmiddelen, acupunctuur behandelingen. Wij zijn hen een doorn in het oog. Ze zullen dus eerder aansturen op onderzoek dat onze ineffectiviteit aantoont.

Waar moeten we het dan wel van hebben? Van dit soort onderzoek dat aantoont dat het, significant boven het placebo effect beter werkt.

En van tevreden patiënten die hebben ervaren wat homeopathie voor hen doet. Zegt het voort.

U kunt het onderzoek hier downloaden 
 

Laatst vernieuwd: 19-08-2010

Terug