Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gedachten over......

Zo af en toe kom ik dingen tegen, valt iets mij op en schrijf ik daar een artikeltje over. Ik hoop dat het u insprireert.


Reactie op het persbericht en de actie van de vereniging tegenkwakzalverij - het is weer eens zover..... 02-02-2011

Het is weer eens zover..... De zelfbenoemde graalridders tegen kwakzalverij trekken weer ten strijde tegen de homeopathie. Verwonderlijk dat ze toch elke keer tegen een geneeswijze moeten strijden waarvan ze overtuigd zijn dat die niet werkt, ja zelfs niets doet. En als het niets doet dan hoef je er toch ook niet tegen te strijden?
En dan gaan ze een overdosis homeopathische middelen innemen. Een overdosis? Alleen dat al laat zien dat ze er geen snars van begrijpen, omdat in de homeopathie niet de dosis bepalend is voor de werking van het geneesmiddel maar de potentie (de mate van verdunning en dynamisatie) én de passendheid van het middel bij die persoon! Oftewel 10 mensen met griep zouden, omdat het 10 unieke individuen zijn, 10 verschillende homeopathische geneesmiddelen nodig kunnen hebben om te genezen. Misschien dat er een paar hetzelfde middel zouden kunnen gebruiken, omdat ze voldoende op elkaar lijken, maar daar houdt het dan mee op.

Als deze mensen van de vereniging tegen kwakzalverij en stichting skepsis zich werkelijk zouden hebben verdiept in de grondslagen van de homeopathie, zouden ze net zoals elke homeopaat, ja zelfs zoals elke leek die zich erin verdiept, kunnen weten dat de actie onzin is en niets vertelt. Of misschien ben ik te naïef en ga ik ervan uit dat ze ter goeder trouw handelen en werkelijk overtuigd zijn van hun gelijk. Want misschien weten ze net als u en ik dat het nergens op slaat wat ze doen en is dit slechts een actie om opnieuw te proberen de homeopathie in diskrediet te brengen.

Als ze de wetenschappelijke methodiek onder de homeopathische geneesmiddelproef zouden hebben bestudeerd, zouden ze exact weten dat één keer innemen geen garantie op effect geeft. En als het wel effect geeft is dat individu gevoelig voor de werking van dat geneesmiddel (iets dat ook bekend is uit de geneesmiddelproeven van de farmaceutische industrie). En juist die gevoeligheid van de verschillende individuen in zo'n geneesmiddelproef vertellen de homeopaten welke mensen baat zouden kunnen hebben bij het geneesmiddel (de gelijksoortigheid - zie elders op deze website). Meestal wordt die gevoeligheid pas goed zichtbaar in die proefpersoon als men het geneesmiddel meerdere keren, en vaak ook nog in stijgend potenties, inneemt. 
Zo'n proef wordt pas zinvol als vóór de inname een zorgvuldig overzicht van alle klachten, voorbije ziekteprocessen en karakteristieken van alle aan de proef deelnemende individuen, wordt gemaakt zodat je kunt zien wat het verschil is vóór en ná de inname van het geneesmiddel. Ik heb nergens kunnen vinden dat dat met de mensen van voornoemde antikwak clubjes gaat gebeuren of is gebeurd.
En als er dan mensen tussen zitten die op het ingenomen middel reageren (nog zoiets - hoeveel reguliere geneesmiddelen werken pas naar verwachting als je ze een tijdlang inneemt en doen niets na één inname, wel verwachten ze dan van een homeopathisch geneesmiddel?) wordt dat hoogst waarschijnlijk niet aan de homeopathie toegeschreven. Er wordt immers - het zeer onwetenschappelijke - standpunt ingenomen dat homeopathie niet kan werken!

De media zullen wel heerlijk op deze onzinnige show reageren en mee huilen met de wolven. Ik heb de laatste jaren zelden meegemaakt dat er op de televisie of in de kranten echt genuanceerd aandacht gegeven wordt aan de homeopathie en waar het echt voor staat. Jammer een gemiste kans.
Het zou toch interessant zijn om eens een paar van die mensen die zelf veel baat hebben gehad bij de homeopathische geneesmiddelen, zoals ikzelf, aan het woord te laten. Dan zou de opmerking "het kan niet werken" nooit meer gemaakt kunnen worden en kunnen we gaan praten over hoe het dan kan dat het soms wel en soms niet werkt. Want dat is zo. Zowel bij de reguliere geneeskunde als in de homeopathie. Dat ligt niet aan de homeopathie als geneeswijze, maar aan het feit dat de homeopaat en de patiënt samen niet het juiste, voor die patiënt passende, geneesmiddel hebben kunnen vinden.

 Ik zal op dit blog ook het artikel plaatsen dat ik een tijdje terug schreef over de fundamentele verschillen in grondslag en wetenschap tussen de homeopathie en de universitaire geneeskunde. Misschien dat dat helpt om te begrijpen hoe het komt dat er zo'n weerstand is tegen, ja misschien wel angst is voor, de homeopathie. 

Laatst vernieuwd: 02-02-2011

Terug