Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Gedachten over......

Zo af en toe kom ik dingen tegen, valt iets mij op en schrijf ik daar een artikeltje over. Ik hoop dat het u insprireert.


Zorgverzekeringen 2017 28-12-2016

 

Zoals elk jaar de afgelopen jaren neem ik alle zorgverzerkingsaanbieders onder de lopen en test ze op hoe rendabel het voor mijn cliënten is om een aanvullende verzekerring af te sluiten.
In de afgrelopen jaren werd steeds weer duidelijk dat de aanvullende verzekeringen met een dag limiet altijd ongunstiger uitvallen dan die zonder daglimiet. Zelfs de meest gunstige met daglimiet halen het niet bij die zonder limiet.

Bovenstaand spreadsheet laat zien hoe het in elkaar zit. Links staan al door mij bekeken zorgverzekeraars - er zijn er dus meer maar die hebben allemaal een daglimiet van 40 euro of minder. Hetgeen betekent dat u voor een consult maximaal het daglimiet vergoed krijgt.Ik heb de drie beter vergoedende met een daglimiet van 50 euro of hoger en voor de volledigheid tussen gezet. Bovendien - omdat een deel van mijn cliënten daar voorgaande jaren naar vroegen - de verzekering die de KVHN in samenwerking met Avero aanbied. De verzekeringen met een groen achtergrond hebben geen daglimiet.

Het tweede deel met als titel "bij een consult prijs van 90 euro" laat zien wat u als vergoeding krijg indien u 4 of 6 consulten per jaar doet. Waarin die getallen? Het is een ervaringsgegeven dat actieve patiënten bij een homeopaat maximaal 6 consulten in een jaar doen. Dan kun u zien dat wie 6 consulten nodig heeft altijd een deel zelf betaald.

Het derde deel met als titel "kosten zonder en met aanvulling bij 4 consulten" is de meest interessante. Het laat de totale kosten van zowel de basisverzekering met een aanvullende verzekering én het deel van het consult dat u eventueel zelf betaald zien. Dat totaalbedrag heb ik afgezet tegen wat u zou betalen bij een gelijk aantal consulten indien u geen aanvullende verzekering zou nemen. Dan kun u zien dat alle verzekeringen met een daglimiet u meer kosten dan ze opleveren aan vergoeding (tweede kolom, de velden met de blauwe achtergrond - zonder verzekering bent u goedkoper uit) bij een aantal maatschappijen bent u goedkoper uit met verzekering (eerste kolom de velden met blauwe achtergrond). De derde kolom laat hoeveel u eventueel meer betaald dan wel voordeel hebt.
Het vierde deel laat hetzelfde zien bij 6 consulten.

Dit schema laat zien dat je bij Anderzorg het best af bent als je 4 tot 6 consulten per jaar bij de homeopaat (of eventueel een andere "alternatief" genezer). Het nadeel van Anderzorg is dat de basisverzekering een naturapolis is en je dus geen vrije keuze van ziekenhuis en arts hebt als je daarvan gebruik moet maken.
Wil je wel vrije keuze dan kom je bij een van de andere zorgverzekering terecht.
Dan scoort UMC met extra zorg het beste. Nadeel is dat er maximaal 300 euro per jaar vergoed word. Als je echt niet meer doet dan 4 consulten zit je daar goed. Doe je meer dan is het wellicht verstandig de polis met 500 euro nemen of naar PMA gaan (een collectief van Mensiz).

Overweeg steeds wat voor jou het gunstigst is. Besef dat kinderen gratis meeverzekerd worden in jouw polis.

Alternatief?

al een paar jaar timmert er een grope mensen aan de weg die ziektekosten op geheel andere manier willen verzekeren: de gezondheidsverzekering. Een interesante andere manier van kijken waarin ze de gezondheid centraal stellen en niet ziekte en de verzekring in feite een collectief is. Ik heb met hen kennis gemaakt en in de eerste fase in een denktank voor hen gezeten.
Het idee is als volgt: je betaal nu rtussen de 100 en 120 euro aan je basis verzekering per maand. Dat wordt bij hen niet anders. Wat wel anders is dat je van die 1200 euro per jaar op een speciale bankrekning k°mt voor jou. Je eerste kosten aan ziekte kun je daarvan betalen ongeacht wie je daarvoor consulteerd. Dus ook de homeopaat of acupuncturist. Is het op dan moet je pas de echte verzekering aan gaan spreken die collectief wordt afgesloten. Gebruik je niets van je 1200 euro dan blijft die staan en hoef je een volgend jaar niets te betalen. Gebruik je wel wat dan vul je aan tot 1200 euro.

Er is dus sprake van een verzekering en die kost 35 euro per maand. De verzerking is collectief en verhoogd het te besteden bedrag bij ziekte tot 5000 euro (1200 euro + 3800 euro verzekering). Dat wordt allen aangesproken als de 1200 euro op is.

Daarnast is het zo dat  elke zorgverzekeraar van de overheid een bijdrage krijgt voor elke verzekerde die wij samen opbrengen via de belastingen. Omdat de GezondheidsVerzekering ook een vergunning zal hebben om een zorgverzekering te voeren, krijgt zij deze bijdrage ook. Indien je GezondheidsRekening, niet toereikend is en je kosten maakt van behandelingen uit het wettelijk basispakket, worden deze kosten gedekt door deze bijdrage. Daaruit wordt ook de overhead voor administratie e.d. betaald.
Het eigen risico van 385 is onderdeel van deze hele opzet.

De voorwaarde om deze verzekering te kunnen starten is dat de coöpeeratie voldoende leden moet hebben en stsart kapitaal. Daar zijn ze nu mee bezig.
Vind je dit een interessant initiatief? wil je t.z.t. meedoen? Wordt dan nu lid van de coöperatie (dat kost eenmalig 50 euro). Dan komt de verzrekering er in 2018 (als er tenminste voldoende leden komen).
Meer weten? Hier vind je meer informatie.
Ik ben al lid.

Groet

Franc

Laatst vernieuwd: 28-12-2016

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar