Franc Müller

Homeopaat en gesprekstherapeut

Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie en kan plaatsvinden ongeacht het beroep of werkveld.
Degene die gecoached wordt (de coachee) leert, degenen die coacht (de coach) ondersteunt, stimuleert en begeleidt dit leerproces.

Hoe coacht Franc?

Indien ik iemand coach, spreken we na het kennismakingsgesprek af welke doelen je wenst te behalen in het coachingstraject. Indien gewenst spreken we daar ook een bepaalde tijd vooraf.
Het doel is, naast persoonlijke doelstellingen, altijd het vergroten van de mogelijkheden en meer gebruiken van de talenten en mogelijkheden van de coachee.
Coaching van groepen is ook mogelijk. Dan ga ik op zoeke naar de collectieve patronen in gedrag en denken in de groep die optimaal werken en presteren van de individuen in die groep beperken en/of versterken. 

In het persoonlijk coachingtraject zal de focus liggen op het vergroten van het bewustzijn en inzicht van je eigen gedrag en handelen en het effect op anderen. Dat inzicht zal ik vooral proberen te vergroten door je te bevragen. En dat is niet zomaar vragen, maar doorvragen net zo lang tot we de kern van de zaak inzichtelijk hebben gekregen. Vervolgens zal ik proberen je te stimuleren en te helpen tot een strategie van verandering te komen.
Verandering van je gedrag of handelen is echter niet altijd eenvoudig. Soms simpelweg omdat het niet te veranderen valt, omdat het gereleateerd is aan de andere mensen waarmee je werkt of leeft en beïnvloed wordt door de manier waarop je verbonden bent met andere mensen, relaties enzovoort.
In dat geval zullen we ook die relaties tot je werkomstandigheden, partner(s), familie, collega's onderzoeken en kijken of een verandering in die verhouding en relatie dienstbaar kan zijn aan jouw ontwikkeling en gebruik van je mogelijkheden.
In dit gehele proces ben ik klankbord voor jouw ervaringen, inzichten en mogelijkheden. Ik help je om tot helderheid over je eigen zijn en ontwikkeling te komen. De uiteindelijke stap naar het "anders doen" zul je uiteindelijk zelf moeten zetten.

Voordat we dit bijzondere proces met elkaar kunnen gaan, is het van belang dat we uitzoeken of wij met elkaar voldoende synergie hebben om dit proces tot een goed einde te brengen. Het is van belang dat je je bij mij op je gemak voelt en dat ik je voldoende kan geven om je verder te helpen.
Daartoe nodig ik iedereen altijd uit voor een grastis kennismakingsgesprek waarin we dat onderzoeken.